{seacms:strip} 非常搭档在线播放-电视剧-影视大全

非常搭档

备注:24集

别名:

剧情:国产剧

类型:电视剧

电视台:国产剧

发行公司豆瓣链接:

地区:大陆

年份:2018

语言:国语

评分:0

豆瓣高分:

主演1:https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=356396703,2459088397&fm=58&w=121&h=161&img.JPEGhttps://tva3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g3y7bsrif3j305006k0ta.jpg

主演:牛飘,罗昱焜,张如意,李国毅

导演:刘光

跟新时间:2019-08-21 23:03

图片备用:https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=356396703,2459088397&fm=58&w=121&h=161&img.JPEG

下载地址二
第1集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDHpm4Y=###第2集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDLpm4Y=###第3集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDPpm4Y=###第4集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDTpm4Y=###第5集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDXpm4Y=###第6集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDbpm4Y=###第7集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDfpm4Y=###第8集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDjpm4Y=###第9集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDnpm4Y=###第10集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDEw6ZuG###第11集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDEx6ZuG###第12集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDEy6ZuG###第13集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDEz6ZuG###第14集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDE06ZuG###第15集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDE16ZuG###第16集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDE26ZuG###第17集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDE36ZuG###第18集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDE46ZuG###第19集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDE56ZuG###第20集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDIw6ZuG###第21集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDIx6ZuG###第22集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDIy6ZuG###第23集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDIz6ZuG###第24集$http://qiaozhen.com.cn/share/MTEzMDEyJOesrDI06ZuG
下载地址一
第1集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/0724373b59e09040d0d10b7fe3b19d5d/1549350407/index.m3u8###第2集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/78e34ff4a3665d1f0493cee499dcb206/1549352464/index.m3u8###第3集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/09f63d3498714bddc887432b28fa74a1/1549353584/index.m3u8###第4集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/0c9f18067ee0986e9b5d7017568935db/1549353773/index.m3u8###第5集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/f808ec34ae3cdcb607f845e3a0d7a257/1549353965/index.m3u8###第6集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/8c82901196573041c6b83cd4d0b96511/1549354152/index.m3u8###第7集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/3009f49c6e6abbf1961d27f848b28b63/1549354340/index.m3u8###第8集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/aa2b64943358056b8b5fdc9fbecc10ac/1549354523/index.m3u8###第9集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/77a1717b4dfab92ff7af69e14e8f7624/1549354711/index.m3u8###第10集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/c1d4db04885ddf6db053effead6147f7/1549350597/index.m3u8###第11集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/c34e67f76743187a44e0cf7a236f2e32/1549350790/index.m3u8###第12集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/6aaa8b6743f5242e67d582b683c9f64e/1549350969/index.m3u8###第13集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/1a833d404799a34ecd623d4e1cd32b87/1549351162/index.m3u8###第14集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/f9fe6bf580d49a2926618fa8653a352d/1549351353/index.m3u8###第15集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/3c44840bdd63834f4607f863e8f520e6/1549351533/index.m3u8###第16集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/d5ca68d5200e1482f80896fb06b9e28b/1549351722/index.m3u8###第17集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/dce619b27d30e6e2dd6fb4bfae7c9656/1549351905/index.m3u8###第18集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/544887159053c40ad51f3de0e741a86f/1549352091/index.m3u8###第19集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/d0c8b98b189555a1375e7218386fcf0b/1549352277/index.m3u8###第20集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/8acc41d9ff14b6665a95e72ca925e7cc/1549352643/index.m3u8###第21集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/ff61c199ddfc62d4264f7bb8487e695b/1549352832/index.m3u8###第22集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/0478c491a11c19cebac85e65de74b804/1549353016/index.m3u8###第23集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/4eab45c24ce255d24d3aa82af28d0c28/1549353202/index.m3u8###第24集$http://cn4.ruioushang.com/hls/20190205/4924b2818ad808760774b00942c1bf4e/1549353388/index.m3u8

剧情简介

剧中,警校毕业的优秀生何睦,以卧底方式将走私枪支的在押人员“老枪”救出,找到藏匿枪支的地点,却没想到被前来买枪的“海子”认出,随后被“老枪”等人劫持;逮捕过“老枪”的老刑警袁大志凭借自己的足智多谋及何睦的里应外合,终将“老枪”等人绳之以法……该剧以刑侦小组办案为主线,以幽默诙谐的风格充分展现了新时期年轻刑警的风采与魅力,情节曲折离奇,惊心动魄又悲喜交集。

首页--地图返回顶部

Copyright © 2008-2018

{1/seacms:strip}