{seacms:strip} 超感神探第六季在线播放-电视剧-影视大全

超感神探第六季

备注:完结

别名:

剧情:欧美剧

类型:电视剧

电视台:欧美剧

发行公司豆瓣链接:

地区:美国

年份:2013

语言:英语

评分:8.3

豆瓣高分:豆瓣高分

主演1:http://cn2.3days.cc/1566868157685415.jpeghttps://ae01.alicdn.com/kf/Hc8937435003e4cf09b4982063981db82y.png

主演:西蒙·贝克,罗宾·汤尼,阿曼达·莱赫提,蒂姆·康,斯蒂文·卡普

导演:克里斯·朗

跟新时间:2019-08-27 20:28

图片备用:http://cn2.3days.cc/1566868157685415.jpeg

下载地址二
第1集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDHpm4Y=###第2集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDLpm4Y=###第3集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDPpm4Y=###第4集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDTpm4Y=###第5集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDXpm4Y=###第6集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDbpm4Y=###第7集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDfpm4Y=###第8集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDjpm4Y=###第9集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDnpm4Y=###第10集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDEw6ZuG###第11集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDEx6ZuG###第12集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDEy6ZuG###第13集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDEz6ZuG###第14集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDE06ZuG###第15集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDE16ZuG###第16集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDE26ZuG###第17集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDE36ZuG###第18集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDE46ZuG###第19集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDE56ZuG###第20集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDIw6ZuG###第21集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDIx6ZuG###第22集$http://qiaozhen.com.cn/share/MjQ0NjU2JOesrDIy6ZuG
下载地址一
第1集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/a041232538523f47bd31342919d5b602/1566853648/index.m3u8###第2集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/9603ef8dfd5c755b665107fe305d7204/1566856720/index.m3u8###第3集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/db906eb0bd4d4f09694717b7481dbb5f/1566857842/index.m3u8###第4集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/7164d23e061bfee96807fae22e7776ad/1566858104/index.m3u8###第5集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/c9374487de1783b7ef6b91052ec047d2/1566858376/index.m3u8###第6集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/884b6c5f9fdb79d9e5e4ef8d1500de96/1566858646/index.m3u8###第7集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/f30a67137259c8aaa41c7d8ec3e71fb1/1566858925/index.m3u8###第8集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/c993127324a7e4cd58b49dbbbae45f4b/1566859219/index.m3u8###第9集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/16854b7a858e0ccd4fcf99e205e36d74/1566859503/index.m3u8###第10集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/d44b2cbb926eab3541d3449d0637b1c7/1566853914/index.m3u8###第11集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/20887e38da088e13078af0fe088e1d5c/1566854193/index.m3u8###第12集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/5fe5602d057fff34db1f5d92f2dd4eed/1566854468/index.m3u8###第13集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/f91f428feb93ad6023556e06b9376e80/1566854742/index.m3u8###第14集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/9a3f62eed7bbe8808409292693cab7c0/1566855052/index.m3u8###第15集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/8832a430d9cd9f12ee9e6aa5ea1b9443/1566855331/index.m3u8###第16集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/08ec19f1ce4f7e8111af6a521cfbe9f6/1566855613/index.m3u8###第17集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/5a2522e6c400e30dbc9c0caca79583d0/1566855885/index.m3u8###第18集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/d5a66722d8a36c9b0e5e9b490b217eee/1566856161/index.m3u8###第19集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/1dc1c012fab0f6428c3fb4e4c1c0219c/1566856440/index.m3u8###第20集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/0710d8432c0777b32794832bbc29b26f/1566856985/index.m3u8###第21集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/de761dcb1ee988c738ad960c2d54c120/1566857261/index.m3u8###第22集$http://cn4.download05.com/hls/20190827/efcfeff89ee18e636db620e8233adf42/1566857533/index.m3u8

剧情简介

《超感警探》英文片名为《The Mentalist》,由美国CBS发行,金球奖提名者Simon Baker主演,饰演一位过去曾长期在媒体上发表各类关于精神疾病和超自然感觉的文章,并且一直担任电视谈话节目的嘉宾,俨然是一个心理专家,但这位 "半名人" 自己也承认,他所谓的 "超自然能力" 纯粹是糊弄人的骗局--只不过他的观察力和感知力远比别人强而已。

首页--地图返回顶部

Copyright © 2008-2018

{1/seacms:strip}